Požiarna ochrana

Oproti ostatným stavebným materiálom je drevo dobrým izolátorom tepla, jeho vzduchom naplnená štruktúra buniek neodvádza teplo. Z toho vyplýva aj jeho veľmi dobrá protipožiarna vlastnosť. Veľmi ťažko sa zapaľuje, jeho vnútorné vrstvy sa len pomaly zohrievajú pri požiari, napríklad oproti kovom, ktoré keď dosiahnu bod topenia sú nezachrániteľné. Pôsobením ohňa vonkajšie vrstvy zuhoľnatejú, čo naďalej zvyšuje tepelnú izoláciu a zabraňuje preniknutiu kyslíka do vnútorných vrstiev štruktúry dreva. Požiarnu odolnosť je možné zvýšiť použitím ochranného náteru, ktorý znemožňuje proces horenia.