Ekológia

Drevené domy vytvárajú zdravé vnútorné a vonkajšie podmienky na bývanie, prácu a rekreáciu človeka a zároveň maximálne šetria a neohrozujú životné prostredie. Drevo ako stavebný materiál je obnoviteľným zdrojom vďaka vysádzaniu lesov. Na jeho reprodukciu nepotrebujeme energie z fosílnych zdrojov, a ako je to známe, počas rastu drevo odoberá CO2 z ovzdušia, čím značne znižuje skleníkový efekt. Po spracovávaní drevo je znovu používateľné ako surovina do ďalšej výroby, alebo ako tuhé palivo.